Hiệu thuốc Đông Nguyên Đường

Home
Chúng tôi
Giờ khám
Thông tin
Chuyên chữa
Thảo luận
Địa chỉ

        東 源 堂

Hiệu thuốc Đông Nguyên Đường!
 

Là một hiệu thuốc chuyên bán thuốc đông y và chữa bệnh bằng phương pháp cổ truyền dân tộc Việt Nam kết hợp với các phương pháp chữa bệnh bằng y học dân tộc Trung Hoa.
Thầy thuốc Tô Quang Sự là vị lương y có phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược rất hiệu nghiệm ở vùng Duyên Hải Hải Pḥng Việt Nam.
Cùng làm tại pḥng mạch với thầy thuốc Tô Quang Sự có cô Tô Suối Ngân một trong những lương y trẻ đầy tài năng có những phương pháp điều trị bệnh mới mẻ và hiệu quả.
Địa chỉ liện hệ tại Việt Nam.
Thầy thuốc Tô Quang Sự
Hiệu thuốc Đông Nguyên Đường
Số nhà 29, Thanh Quan, đường Cát Dài,
Hải Pḥng City, Việt Nam
Tel. 031. 851400

E-mail. asia_online@web.de

越 南 東 醫

Việt Nam Đông y Online!
 

Địa chỉ liện hệ tại Đức.
Tô Mộng Ngọc
Tel. 08131 45 47 01
Simon-Warnberger-Weg.2
85221 Dachau, Deutschland

E-mail. asia_online@web.de

Cộng tác viên của hiệu thuốc và cũng từng làm việc tại hiệu thuốc Đông Nguyên Đường là lương y Tô Mộng Ngọc tốt nghiệp y học cổ truyền dân tộc khoá 1987-1989 tại Viện y học dân tộc Hải Pḥng Việt Nam. Cư trú và làm việc tại  cộng hoà liên bang Đức.

Cộng tác viên thứ hai của hiệu thuốc và cũng từng làm việc tại hiệu thuốc Đông Nguyên Đường là Bác sĩ đông y, cử nhân điều dưỡng Tô Hoàng Giáp, tốt nghiệp đại học y khoá 1995-1999 tại trường đại học y Hà Nội, tốt nghiệp đại học đông y khoá 2000-2001 tại học viện y học dân tộc Việt Nam tại Hà Nội Việt Nam, cư trú tại cộng hoà liên bang Đức.

Home | Chúng tôi | Giờ khám | Thông tin | Chuyên chữa | Thảo luận | Địa chỉ

©
Việt Nam Đông y Online.
Địa chỉ liên lạc [Việt Nam Đông y Online].
Stand: 06. Februar 2005.