Welkom bij

 

© Bernhard Dankbar


 
Hier is de kans om naaldbinden te leren
 
stap voor stap,

en antwoord te vinden op alle vragen.

 

Voordat u de volgende pagina’s bezoekt, wil ik mijn warme dank uitspreken

Aan alle mensen, die me geholpen hebben bij het realizeren van deze homepage.

Speciale dank gaat uit naar mijn zoon Christian, die me HTML-code heeft geleerd,

en me met raad en daad terzijde heeft gestaan.

Veel dank aan Berti Steegs uit Venlo voor de vertaling van de website in het Nederlands.

Dank aan allen!

 

Terug to de startpagina!

 

I n h o u d :

De naald
 
De begin
 
De Spiral
 
Begin van de Spiral vanuit het midden
 
Verbinden van twee draden met elkaar
 
Naaldbinde steken
 
Naaldelbindesaken van mij
 
Naaldbindesaken van anderen
 
Linklist

  
Adresse van de webmaster, Impressum
 
 
Foto 1

Am Anfang ist eine einfache Schlaufe

......verder naar Foto 2

Enige tijd geleden begon ik me te interesseren voor de eeuwenoude techniek nalbinding (dat komt van Naalbinding of Nalbinding, scandinavisch). In een boek over schapenwol stond tussen andere dingen een beschrijving over hoe deze techniek door de Vikingen bekend is geworden. Op een cursus leerde ik de beginselen met stalen naalden, toen met een gebogen naald van beukenhout. Als eerste werkstuk maakte ik na vele moeizame pogingen een hoed.

Nalbinding is te vergelijken met breien en haken, maar het verschil is je werkt niet met een eindeloze lengte draad maar met korte lengtes. De draad wordt met een naald met een oog door van te voren gecreerde lussen gehaald, waaruit dan na verloop van tijd rijen lussen ontstaan. Dit wordt gedaan op een specaal stuk stof. Er zijn in het verleden archeologische vindingen gedaan van deze textielstukken, waardoor patronen bekender zijn geworden die met Nalbinding kunnen worden gemaakt.
 
De textiel wetenschappers onder de historici hebben een manier bedacht om een visueel beeld te scheppen van hoe Nalbinding werd uitgevoerd door middel van een schema: ze beschrijven de weg die een simpele draad aflegt door de lussen van een gevonden stuk textiel. De draad gaat eerst naar links. Een "U"wordt gebruikt voor de weg van de draad onder en een "O"voor de draad over de naastliggende draden. De plek, waar de draad van richting verandert van links naar rechts, wordt aangeduid met het teken „ / „ in het schema. Een compleet schema ziet er dan uit als: UO/UOO.
Natuurlijk kan je dat op die manier precies namaken. Eerst maak je twee losse lussen aan het begin, en dan leid je de aktieve draad met de naald door de stof volgens het schema, dan naar links, en vervolgens haal je de draad dan door. Deze manier wordt door mij de voor- en achterwaardse techniek genoemd. Het is een heel precieze en arbeidsintensieve methode. Gemakkelijker is als je Nalbinding doet met de "duimtechniek" waar je de lussen met de duim maakt. Dit wordt preciezer uitgelegd verder op deze website. Als je met de „duimmethode“ begint, maak je aan het begin een enkele lus zoals op afbeelding 1 te zien is. verder

Naar boven