Fıkıh
  Esmâ-ül Hüsnâ     Evlilik     Kadın ve erkek     Genel kültür     Tesettür     Çocuk  
Genel Konular
Hurmet-i muhasara
Mahrem Konular
Gusül
Lohusalık
Oruç
Özür Hali
Hac
Allgemein:
Startseite
Linkler
Download
Fihrist
Sitemap
Ziyaretçi Defteri

gusül

Cünup iken tras olmak, tirnak kesmek
Cünup olan kadin çocugunu nasil emzirir?
Gusülde cinsel organi yikamak gerekir mi?
Gusülden sonra meni çikarsa yikanmak gerekir mi?
Gusül nasil alinir ?
Kadin kocasi ile sevisirse ne zaman gusül gerekir?
Kadin ihtilam olur mu?
Kadin saç örgülerini çözmek gusülde çözmek zorunda midir?
Kari-koca yataklarinda islaklik bulurlarsa gusül gerekir mi?
Meni gelmeyen cinsi iliski için gusül gerekir mi?
Oje ve Benzeri Seyler Gusle Mani mi?

Cünup iken traş olmak, tırnak kesmek

Cünup olan kimsenin bu durumda avret mahallini traş etmesi mekruhtur. Aynı şekilde tırnak kesmek de mekruhtur. Yıkandıktan sonra kesmek gerekir.
Faydalanılan Eserler:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Cünup olan kadın çocuğunu nasıl emzirir?

Emzikli bir kadının çocuğu ağlarsa, gusül fırsatı da yoksa, göğsünü yıkayarak çocuğuna süt verebilir. Faydalanılan Eserler:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Gusülde cinsel organı yıkamak gerekir mi?

Hayız, lohusalık veya ilişkiden sonra guslederken kadının cinsel organının dışının yıkanması vaciptir. Cinsel organın içinin değil. Kadın guslederken cinsel organının dışını yıkar, fakat içeri parmağını sokmaz. Faydalanılan Eserler:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Gusülden sonra meni çıkarsa yıkanmak gerekir mi?

Gusülden sonra kadından gelen meni kendisine değil de, kocasına aitse, guslü tekrarlamaz, yalnız abdest alması gerekir. Kadın meninin kandisine ait olduğu kanaatine varırsa, yani meni sarı ve ince olursa guslü tekrarlar. Faydalanılan Eserler:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Gusül Nasıl Alınır?

Önce besmele çekilir "Niyet ettim gusül abdesti almaya" diye niyet edilir. eller bileklere kadar yıkanır Tırnaklar arasında birikmiş veya üstlerine yapışmış birşey varsa temizlenir, Pislik olmasada avret mahalli yıkanır Sağ avuca su alınıp ağıza çekilir, boğaz ve dişlerin arasında üçkez iyice çalkalanır. Oruçlu ise, boğazdan su kaçmamasına dikkat edilir. Sağ elle buruna üç kere su çekilir. Her defasında sol elle sümkürülür. Evvela başa, sonra sağ ve sol omuzlara üç kere sol dökülür, ve her defasında beden oğuşturulur. Hiç bir kuru yer kalmaksızın bütün vücut iyice yıkanır. Göbek çukuru, küpe delikleri, oyluklar ve kaş diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat gösterilir. Bedende yara bulunuyorsa, yaranın durumuna göre işlem yapılır. Özürsüz guslü tehir etmek günahtır.
Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Kadın kocası ile sevişirse ne zaman gusül gerekir?

Cinsel ilişki dışındaki sevişme ve oynamalardan dolayı guslün farz olması için, kadında aşırı bir heyecanın meydana gelmesi, bu heyecan sonucu göğüsten aşağıya doğru meninin ayrıldığını hissetmesi yahut sarı bir suyun akması gerekir. Erkeğin menisi beyaz ve kalın, kadınınki ise ince ve sarı renklidir. Kadınlarda saarı olmayan ve göğüsten geldiği hissedilmeyen sıvılar, yıkanmayı gerektirmez. Faydalanılan Eserler:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Kadın ihtilam olur mu?

Erkek gibi kadın da ihtilam olur. Kadının menisi dışarı çıkınca gusül gerekir. Bu durum erkek için doğal olduğu gibi kadın içinde doğaldır. Ancak kadınlarda daha az görülen bir durumdur.
Peygamberimizin eşlerinden Hz.Ümmü Seleme yanında Ümmü Süleym adındaki hanım peygamberimize gelerek şöyle sorar:
-Ya Resulullah! Rüyasında kocasının kendisiyle cinsi yakınlıkta bulunduğunu görürse kadının guslewtmesi gerekir mi?
Bunun üzerine Ümmü Seleme, Ümmü Süleym'e şöyle der:
-Baltayı taşa vurdun ya Ümmü Süleym! Resulullah huzurunda kadınları küçük düşürdün. Allah iyiliğini versin."
Ümmü Süleym'de şu cevabı verir:
-Şüphe yok ki Cenab-ı Hak, gerçeği öğrenmek için utanmayı emretmez. Bizim bilemediğimiz bu durumları peygamberimize sormamız onları bilmememizden daha hayırlıdır.
Bunu üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu:
-Çıkmaza esas giren sensin. Allah senin iyiliğini versin ya Ümmü Seleme, rüyalanan kadının menisi geldiği zaman yıkanması gerekir."
Ümmü Seleme sordu:
-Ya Resululah! kadının menisi olur mu?
Peygamberimiz:
-Eğer kadının menisi olmasaydı çocuğu kendisine nasıl benzerdi. Kadınlar erkeklerin benzeridir şüphesiz.
Kadın ihtilam olur da meninin dışarı çıktığını görmese ihtayatten güsletmesi daha iyidir. Çünkü kadından çıkan meni geri dönebilir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Kadın saç örgülerini çözmek zorundamıdır?

Kadın örülmiş saçlarını gusülde çözmek zorunda değildir. Kadını örgülü saçının dibine suyun ulaşması yeterli görülür, bundan maksat güçlüğü önlemektir. Ancak örülmemiş saçların tamamını yıkamak farzdır. Eğer örgüler bir madde ile birbirine yapışmış da dibine suyun erişme imkanı yoksa, sahih görüşe göre saçını çözmesi gerekir.
Ümmü Seleme dedi ki:
"Ya Resulallah! Ben saçlarını bağlayan bir kadınım. Cünupluk ve hayızdan gusledeceğim zaman saç örgümü çözeyim mi?"
Allah Resulü şöyle buyurdu:
"Hayır, başına iki avuç dolusuüç kere su dökmen senin için yeterlidir."
Eğer erkeğin uzun ve örülmüş saçı olursa onları çözüp yıkamak mecburiyetindedir. Faydalanılan Eserler:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Karı-koca yataklarında ıslaklık bulurlarsa...

Karı-koca yataklarında meni görürler de ihtilam olduklarını hatırlamayıp herbiri diğerine ait olduğunu söylerse, ikisininde gusletmesi vacip olur. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Meni gelmeyen cinsi ilişki için gusül gerekir mi?

Erkek cinsel organını sünnet mahalline kadar uykuda veya uyanıkken, isteyerek veya istemeyerek kadını fecrine sokarsa her ikisinede gusül gerekir. Kadının sünnet mahalli ile erkeğin sünnet mahalli birbirine kavuşursa boşanma olmasa dahi gusül vaciptir. Kaynak:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN

Oje ve Benzeri Şeyler Gusle Mani mi?

Guslün sahih olması için suyun deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir. Bu temasa mani olan şey gusle manidir.Kadın guslederken tırnağının altında, üstünde veya vücudunun başka bir yerinde suyun temasına mani olan hamur, balık pulu, ruj, oje gibi şeyler olursa bunları gidermesi vaciptir. Bunlar giderilmeden gusül caiz olmaz.
Oje, gusül abdestinden sonra sürülmüş olsa bile onunla ne gusül ne de abdest olmaz. Dolayısıyle oje ile hiçbir ibadet olmaz. Faydalanılan Eserler:
Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN