AnasayfaHayatialintilarerbakan devrimikitaplarmakalelerResimlerVideolar

Hayati:

Çocukluğu

Gençlik Dönemi

Akademik hizmet

Odalar Birliği

Milli Görüş

Milli Nizam Dönemi

Milli Selamet Dönemi

Refah dönemi

Yeni dönem

Dipnotlar

Genel:

Anasayfa

fihrist

Haberler

Linkler

irtibat

download

intro

Milli Selamet Dönemi

» MSP ile ilgi bir tesbit (B R TESB T) "MSP'n n 1973 milletvekili Genel Se imlerindeki ba ar s , hi bir partinin tek ba na...

» Milli Selamet partisinin kurulmasi Milli Nizam Partisi kapatıldıktan sonra, yeniden bir parti kurulması için tabandan yoğun baskıların gelmesi üzerine bir istişare heyeti oluşturuluyor

» Milli Selamet partisi kurucular kurulu 1- Süleyman Arif Emre 2- Abdülkerim Do ru 3- Rasim Hanc o lu 4- Hüseyin Kamil Büyüközer 5- Abd...

» MSP'nin Anahtarinin dilleri konusuyor Cumhuriyet başsavcılığı MSP'nin amblemini bilirkişilere inceletmiş, bilirkişiler anahtarın dillerinin kafi yazısıyla Allah kelimesini ifade ettiğini tesbit etmişler.

» O yine ayakta ve yürüyor "Türkiye 12 Mart 1971'den 14 Ekim genel seçimlerine kadar bir "ara rejim" denemesi geçirir. Bu dönemde Milli Nizam partisi kapatılır.

» O Samimi bir devlet adami Prof. Dr. Necmettin Erbakan' n yazd klar n , okuduklar n , söylediklerini, fikirlerini ve yapt kl...

» O emretmesini bildigi gibi itaat etmesini de biliy MSP'ne iltihak ettikten bir süre sonra bir gün Erbakan Van'a gitmiş. Ertesi gün Van'da bütün köylerin'de katılımıyla büyük mitingin hazırlığını yaparken Genel Başkan Süleyman Arif Emre Bey MSP'nin kapatılacağı haberini alıyor.

» MSP'nin kurucu Genel Baskani anlatiyor ANKARA, 1972 Partisi döneminde Erbakan Hoca Genel Ba kan iken biz bu türlü meselelerde kendisine ...

» Erbakan'in partisi seçime gidiyor MSP 1973 Genel Seçimlerine katılabilmek için tüm hazırlıklarını tamamlıyor. Adaylarını bir takım zorluklara rağmen tesbit ediyor ve seçimlere giriyor.

» Halk MSP Lideri Erbakan'i dinliyor 1973 Genel Se imleri i in Erbakan meydanlarda halk m za Milli Görü ger eklerini anlat yor. Halk ...

» 1973 Seçimlerinde seçilen MSP'li Milletvekilleri

» Erbakan Basbakan Yardimcisi oluyor 1973 seçimlerinde CHP 146 milletvekili kazanarak birinci olduğu için Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk hükümeti kurma görevini Bülent Ecevit'e verir. Bunun üzerine Ecevit parti liderleriyle görüşmeye başlar.

» Erbakan'in MSP dönemindeki hizmetleri Maddi yönden kalkınmış toplumların manen kalkınmadıkları için çökmeye mahkum olacakları gerçeğin çok iyi idrak eden Erbakan "önce ahlak ve maneviyat' diyerek yola çıktığı için bu sahada önemli hizmetlere imza atmayı başardı. Bu hizmetlerden bir kaçını zikredelim.

» Mustafa Üstündag Erbakan'a diyor ki

» Erbakan Agir Sanayi Hamlesine bu sloganla basliyor

» Erbakan'in Agir Sanayi ile ilgili Genel degerlendi (ANKARA, 1976) . A r Sanayi di er sanayileri kuran sanayidir. . A r sanayi lider ülke sanayidir...

» Agir Sanayi yatirimlarinin Plani

» Erbakan bir Fabrikanin Temel atma töreninde diyor (Afyon, 15-09-1974) "Milli, gü lü, süratli ve yayg n kalk nma mutlaka ger ekle tirilecektir. Mill...

» O dedigini yapiyordu

» Erbakan yaptiklarina Imza atiyor

» Erbakan Dualarla Sartele basiyor

» Ciddiyetle gelen bir baska açilis 1974 yılının baharında Erbakan "Bu millet, senede yüzbin traktör motoru yapacak fabrikayı kendi gücüyle kuracaktır." demişti. Bu söz Türkiye'de bomba tesiri yaptı.

» Erbakan Temel pesine Temel atiyor

» Fahri Pasa Erbakan'in Agir Sanayi Hamlesi ile ilgi (TBMM, 1974) " t ürür kervan yürür. Hocam siz öyle söyleyenlere bakmay n z. Bizleri ihya ettiniz....

» Subhi Bey Erbakan'in Agir Sanayi Hamlesi ile ilgil (TBMM, 1974) "Hocam ben ömrümde iki kere büyük heyecan ge irdim. Birinci 27 May s sabah hare...

» C- DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ HİZMETLERİ Erbakan' n manevi kalk nma ve maddi kalk nma hizmetlerinin yan s ra d politika alan nda da öne...

» KIBRIS ZAFERİ NASIL KAZANILDI VE KİM KAZANDI? Kıbrıs'ta Rumlar Türklere baskı ve zulüm yapıyorlardı. Kıbrıslı Türkler Anavatan'dan yardım bekliyor, fakat Türkiye'deki hükümetler gereken duyarlılığı göstermiyorlardı.

» KIBRIS MESELESİ MİLLİ GÜVENLİK KURULUNDA K br s meselesi Milli Güvenlik Kurulunda müzakere edilirken MSP li i leri Bakan O uzhan Asiltü...

» BÜLENT ECEVİT ÇIKARTMA İLE İLGİLİ NE DİYOR? Ben bir ara çözüm öneriyorum. Biz bu işi Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine göre de çözebiliriz. Ben hemen ingiltere 'ye gideyim.

» ATEŞKESLE İLGİLİ ECEVİT NE DİYOR? "Sayın Erbakan, her mühim işte senin dediğin oldu. Bu kez de benim dediğim olsun, ne olur hemen Kıbrıs'ta ateşkes kararı alalım. Ben Sancar Paşa ile de konuştum. Talebimi kabul et."

» İŞTE KIBRIS'IN GERÇEK FATİHİ Kıbrıs Barış Harekâtı zaferinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Erbakan'I ziyaret ediyor. Daha sonraki bir görüşmede Erbakan şöyle diyor: "Biz "Milli Görüş"cüler olarak, Türkiye'de iş başına gelen "Batı taklitçisi" zihniyetli partilerin zaman zaman illede Rumlarla beraber bir federal devlet kuracağız diye yaptıkları hareketlerin ve çalışmaların hepsinin milli menfaatlerimize aykırı davranışlar olduğunu çok iyi biliyoruz ve hiçbirini tasvip etmiyoruz. Türk milletinin bütünü de aynen bizim inancımızdadır." (95)

» ERBAKAN SUUDİ ARABİSTAN'DA CHP-MSP koalisyonu döneminde meydana gelen önemli olaylardan biri de Erbakan'ın Suudi Arabistan ziyaretidir. Bu ziyaret esnasında imzalanması düşünülen anlaşmaların metinleri daha evvel Erbakan tarafından hazırlattırılmış, tasarılar Suud elçisi tarafından Arabistan'a götürülmüş, tam mutabakat sağlandıktan sonra Erbakan koalisyonun diğer kanadından CHP'li Devlet Bakanı İsmail Hakkı Birler'i de alarak Suudi Arabistan gezisine başlamıştı.

» ERBAKAN İKİNCİ KEZ BAŞBAKAN YARDIMCISI OLUYOR 26 Ocak 1974'de kurulan l Şubat 1974'de hükümet programı Meclis'te okunan ve 7 Şubat 1974'de güvenoyu alan CHP-MSP koalisyonu 18 Eylülde bozuldu. CHP-MSP koalisyon hükümetinin bozulmasının sebepleri şunlardır: 1- Ağır Sanayi hamlesini önlemek 2- Masonik çevrelerin, bu koalisyon devam ederse AP'nin tabanı MSP'ye kayacak şeklindeki endişeleri 3- Batılıların ve onların uzantılarının Kıbrıs Zaferinden ve Ağır Sanayi hamlesinden duydukları endişeler.

» ERBAKAN'IN ALEYHİNE AÇILAN BİR DAVA MC hükümeti döneminde Erbakan Başbakan Yar-dımcısı iken, Şanlıurfa'da bir mitingle yaptığı bir konuşma sebebiyle aleyhinde yargıtayda Parti Yasaklamaları Kurulu adını taşıyan bir yüksek mahkemeye dava açılıyor. Davanın gerekçesi, laikliğe aykırı konuşma yapılmış olmasıydı, işin en ilginç yanı dava açıldığında Erbakan Başbakan Yardımcısı Demirel ise Başbakan'dır.

» ERBAKAN'IN AĞIR SANAYİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI BASIN TO Bakanlıklar arası ekonomik kurul başkanı olarak Er-bakan 26 Temmuz 1976'da Ağır Sanayi ile ilgili bir basın toplantısı yaptı. Bu basın toplantısında Erbakan, bir devir kapatıyor, yeni bir devir açtığını ilan ediyordu. İşte Erbakan'ın basın toplantısındaki sözleri: "Beş devir kapanıyor, beş yeni devir açılıyor. 1- Anadolu'da yaşayan insanlar beş bin yıldır tarım ve hayvancılığa bağlı idiler, şimdi Anadolu'da eğer sanayi merkezleri kuruluyorsa, bu tarihi bir değişikliktir. 2- Türkiye 50 yıldır montajla oyalanıyordu. Şimdi montaj devri kapanıyor, şahsiyetli Milli Görüş devri başlıyor. 3- Bugüne kadar taklitçilikte çok şey kaybettik, şimdi taklitçilik devri kapanıyor, şahsiyetli Milli Görüş devri başlıyor. 4- Bürokrasi devri kapanıyor, dinamizm devri, hızlı kalkınma devri başlıyor. 5- Gericilik-ilericilik münakaşası devrini kapatıyoruz, ilericiler inananlardır devrini başlatıyoruz.

» ERBAKAN YİNE MUHALEFETTE Ecevit'in başbakanlığı döneminde Erbakan hakkında açılan davalar bir bir düşerken O'nunla ilgili tartışmalar da sürüyor. Bu arada 17 Ocak 1978'de kurulan Ecevit hükümeti, 1979 ara seçimlerinde ortaya çıkan düşmüş oy sayısı sebebiyle demokratik teammüller gereği istifa etmesi gerekiyordu. İşte Ecevit bu teammüllere uydu ve hükümetten çekildi.

» ERBAKAN VE 6 EYLÜL KONYA KUDÜS'Ü KURTARMA MİTİNGİ 1980 yılı içerisinde İsrail Kudüs'ü başkent olarak ilan ediyor. Dünya kamuoyunun ve bilhassa İslam aleminin tel'in ettiği, Yahudilerin Kudüs'ü başkent yapma hadisesinin tel'in ve protesto maksadıyla bir miting yapılmasına ve bu mitingin de 6 Eylül tarihinde Konya'da yapılmasına Erbakan'ın partisi MSP tarafından karar veriliyor.

» BAŞBAKAN YARDIMCISI ERBAKAN TUTUKEVİNDE Türkiye'de başbakan yardımcılığı yapmış, Ağır Sanayi hamlesini başlatmış, bir çok fabrikanın temelini atıp açılışını yapmış, ekonomiden sorumlu olduğu dört yıllık süre içerisinde Türk Lirası'nın değerini dolara karşı sabit tutmayı başarmış olan bir lider Kirazlıdere'de tutukevinde...

» ERBAKAN'I HIÇKIRARAK AĞLATAN NEYDİ? Erbakan Hoca tutuklu olduğu sırada çok sevdiği, saygı duyduğu ve manevi eğitimini aldığı Mehmet Zahit Kotku Efendi kendisine ve arkadaşlarına birer takke hediye etmişti. Bu hediyelerin Erbakan ve arkadaşları için manası büyüktü. Bu takkeleri namaz esnasında başlarına taktıklarında kendilerini İskender Paşa Camiinde Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin sohbetinde hissediyorlardı.

» ERBAKAN TAHLİYE EDİLİYOR Her celsede Erbakan ve arkadaşlarının avukatları tarafından tekrarlanan tahliye talebleri red edile edile 8 ay kadar bir zaman geride bırakılmıştı. Bir celsede nihayet tahliyelerin ucu göründü. 15 Mayıs 1981'de Aralarında Lütfi Doğan Hoca'nın da bulunduğu bir grup sanığın tahliyelerine karar verildi.