AnasayfaHayatialintilarerbakan devrimikitaplarmakalelerResimlerVideolar

Hayati:

Çocukluğu

Gençlik Dönemi

Akademik hizmet

Odalar Birliği

Milli Görüş

Milli Nizam Dönemi

Milli Selamet Dönemi

Refah dönemi

Yeni dönem

Dipnotlar

Genel:

Anasayfa

fihrist

Haberler

Linkler

irtibat

download

intro

VE ERBAKAN BAŞBAKAN

ERBAKAN'IN BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE YAPTIĞI HİZMETLE

Türkiye Cumhuriyeti 54. hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Refahyol iktidarıyla Türkiye'nin önünü açan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, geniş vizyonu ve hizmet aşkıyla bu milletin refaha ermesi için gece-gündüz çalışmış ve bir yıllık Başbakanlığında toplumun her kesimini % 50'lik maaş zammıyla memnun etmişti.

ERBAKAN'IN BAŞBAKANLIĞI DÖNEMİNDE YAPTIĞI HİZMETLE

Erbakan başbakanlığında kurulan Refahyol hükümetiyle önceki hükümetler arasında bir mukayese yapıldığında, Refahyol hükümeti'nin, özellikle ekonomi alanında diğer hükümetlere göre daha başarılı olduğunu söylemek mümkün. Refahyol'un işbaşında olduğu bir yıllık sürenin sonunda, ortaya çıkan ekonomik göstergeler, bunu ortaya koyuyor. İktidarda kalınan sürenin neredeyse yarısının "darbe" söylentileri ve tartışmaları ile geçirilmesine rağmen, enflasyonda yüzde 6lık gibi bir düşüşün sağlanmasını, yabana atmamak gerekir. Erbakan iktidarı devraldığında ekonomik veriler gerçekten de kötüydü ancak, bazı Refah Partililerin de ifade ettiği gibi enkaz edebiyatı yapmanın bir anlamı da yoktu. Her şey ortadaydı ve madem iktidara talip olunmuştu, bu yolda yürünmesi gerekiyordu.
Erbakan'ın iktidarda, "enkaz edebiyatı" yapmanın yerine gerçekten de bir çok hizmet yaptığı bilinmektedir.
Bu hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkün:

1- 1996 yılı sonunda 20 milyar dolar olması beklenen bütçe açığı 15 milyar dolara, 30 milyar dolar olması beklenen iç borç ise 22 milyar dolara düşürüldü.
2- Hükümeti devraldığında yüzde 76'lar seviyesinde olan repo oranı, Şubat '97'de yüzde 50'ler seviyesine kadar çekilebildi. Bu durum, mevduat ve Interbank
faizlerinde de yaşandı.
3- Yüzde 170 seviyesinde devralınan Hazine borçlanma faizi Şubat 1997 tarihinde, yüzde 83'ler seviyesine kadar düşürüldü.
4- Devralındığında sadece 155 gün olan ortalama borçlanma vadesi, Şubat 1997'de 400 güne, bu tarihten sonra yaşanan olumsuzluklara rağmen, Nisan 1997'de ise 730 güne çıkarıldı.
5- Enflasyonla mücadelede başarı sağlandı. Emekliler, işçiler, memurlar ve köylüler dahil, toplumun tüm gelir gruplarına enflasyonun üzerinde, 40-50 puanlık bir reel gelir artışı sağlanmasına karşın bu reel gelir artışının finansmanında alternatif gelir kaynakları devreye alınarak enflasyonun azmasına meydan verilmedi, gerginliklere rağmen enflasyon sabit tutulmaya çalışıldı.
6- 28 Haziran 1996 tarihlerinde 550 puan olan borsa endeksi, Şubat 1997'de 1700 puana kadar yükselerek yeni rekorlar kırdı.
7- Kaynak paketlerinden Ocak 1997 itibariyle 11,78 milyar dolar, Nisan 97 itibariyle ise 13,33 milyar dolarlık bir gelir sağlandı.
8- Bir yıllık bu dönemde döviz rezervlerinde Şubat 1997 itibariyle yaklaşık l Milyar dolarlık bir artış kaydedildi.
9- 1995 yılında bütçeden tarımsal desteklemeye ayrılan pay sadece 19 trilyon, 1996 yılı içinse önceki hükümet tarafından öngörülen destekleme fonu sadece 38 trilyon TL. idi. Refahyol, 1996 yılı ikinci yarısında yaptığı hamle ile 1996'daki desteklemeyi 60 trilyon TL.'ye çıkarttığı gibi, 1997 yılı için de 95 trilyon TL'yi tarımsal desteklemeye ayırdı.
10- Zirai ürünler karşılığı köylülere 1996'da sadece 43,5 trilyon toplam ödeme yapıldığı halde, Refahyol döneminde 136 trilyon TL ödeme yapıldı ve böylece, bir yılda yüzde 312 oranında büyük bir artış sağlanarak köylüler azami derecede desteklendi.
11- İMO 1995 yılında 48 milyon dolarlık hububat alımı yaptığı halde, Refahyol döneminde, 329 milyon dolarlık alım yaparak köylüye 7 misli fazla para ödendi.
12- Köylülere yüzde 50 gübre sübvansiyonunun alımda derhal ödenmesi esası getirildi. Ayrıca, gübre alımında formaliteler azaltıldı.
13- Et ithalindeki fon, önce yüzde 3'ten yüzde 30'a çıkarıldı, daha sonra da canlı hayvan ve et ithalatı yasaklandı.
15- Hayvancılığın ihyası için büyük önem taşıyan çayır ve mera alanlarının ıslahı ve artırılması hususunda, 1996 yılında 5000 hektar saha artırılması yapılmıştır. Böylece artış yüzde 175 oldu.
16- Yem bitkileri alanlarının artırılmasına da çok büyük önem verildi. 1996'da 7650 hektar yeni bitki alanı geliştirildi. 1997'de ise 22.000 hektar yeni bitki alanı geliştirilmesi programlandı, artış yüzde 187 civarında gerçekleşti.
17- Amerika buğdayının fiyatı 21.000 TL. iken, bunun muadili kırmızı sert buğdaya dört ayın ortalaması dikkate alındığında 36.000 TL. fiyat verildi.
18- 1997 dünya yaş çay alım fiyatının 30.000 TL. olduğu dikkate alındığında, çay üreticisine 1997 yılında dünya fiyatlarının çok üstünde bir fiyat verildiğini söylemek mümkün.
19- Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 300'e kadar artırıldı.
20- Esnafa verilen krediler 1996'nın 2. yarısında 57 trilyondan 80 trilyon TL.'ye çıkarıldı.
21- Fon kredisi imkanı tanınan Teşvik Belgesi verilmesine başlandı. Böylece Fon Kredisinden yararlanmak üzere, 8 bin 36 KOBİ sahibi müracaatta bulundu ve 2.5 trilyon TL. tutarında kredi kullanıma açıldı.
22- Asgari ücrette yüzde 100'den fazla artış sağlandı.
23- Ortalama memur maaş artışı yüzde 230,1, buna mukabil enflasyon yüzde 165., dolayısıyla reel artış takriben yüzde 65 olarak gerçekleşti.
24- Son yıllardaki memur maaşlarındaki reel değişime bir göz atıldığında, Refahyol hükümetinden önceki dönemde, genellikle memur maaşlarındaki reel değişim enflasyonun altında kaldığı görülür. 1993'de reel değişim + yüzde 2.2 iken, 1994'de - yüzde 22, 1995'de - yüzde 4,8 olmuştur. Refahyol döneminde, memur maaşlarının enflasyon üzerindeki reel artışı + yüzde 65 oldu.
25- Refahyol iktidarı, 1996 yılında asgari ücret 210 dolar olarak tesbit etmekle bugüne kadar işçilere reel olarak verilen en yüksek asgari ücreti vermiş oldu.
26- Kamu toplu iş sözleşmelerinde ilk defa Refahyol döneminde üç ay gibi kısa bir zamanda sağlandı. Kamu kesimi ortalama giydirilmiş aylık ücretlerinde büyük bir artış sağlanarak, ücretler 53 milyon TL.'den 107 milyon TL.'ye, dolar olarak da 655 dolardan 993 dolara çıkarıldı.
27- Bütçeden Bağ-Kur emeklilerine 866 milyar TL., memur emeklilerine 985 milyar ve işçi emeklilerine 2.64 milyar TL. destek sağlandı.
28- Memur emeklilerinin maaşlarında enflasyonun üstünde yüzde 51 reel artış sağlandı.
29- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu'nun bütün geliri, kamu maksadına uygun sekide, tamamen yoksullara tahsil edildi.
30- ihtiyaç sahibi öğrencilere de, geniş bir program halinde hibe yoluyla karşılıksız destekte bulunuldu. 1994-95 yılında kişi başına burs 750 in TL., burs verilen öğrenci sayısı 78 bin 815, verilen toplam burs 710 milyar TL. iken 1995-96'da aylık burs miktarı l milyon TL, burs verilen öğrenci sayısı 100 bin 525, verilen toplam burs l trilyon TL'ye çıkarılmış, 1996-97'de ise aylık burs 4 milyon TL, burs verilen öğrenci sayısı 200 bin, verilen toplam burs 6 trilyon TL. olmuştur. (124)
31- Refahyol, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere ihtiyaç içinde bulunan Acil Destek Programı çerçevesinde toplam 3 trilyon 947 milyar 559 milyon TL. tahsil etti. Bu programdan toplam 57 il, 96 ilçe, 52 belde ve 90 köy yararlandı.
32- Refahyol iktidarı, Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri'nin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak bazı tesbitlerde bulundu ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak, bir "icra anlaşma programı" hazırladı. Ancak bu program da, sıradan program olarak kaldı. Yani, Doğu ve Güneydoğu için pek bir şey yapılamadı.
33- Körfez Savaşı'ndan bu yana Irak'a uygulanan ambargo sonucu kapalı tutulan ve Türkiye'ye milyonlarca dolar zarara yol açan Kerkük-Yumurtalık Boru hattı, Refahyol döneminde açılarak ülke ekonomisine katkısı sağlandı. (125)
34- Yıllardan beri Bölge'deki terör sorununun kaynaklarından biri olduğu gözlenen Çekiç Güç, Refahyol Hükümeti'nin kararlılığı sonucu gönderilmiştir.
35- D-8'lerin kurulması. Bu, Başbakan Erbakan'ın yaptığı en önemli hizmetlerden biridir. Bilindiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Almanya, İngiltere, italya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G-7'ler var. Bu ülkelerden oluşan grup, aralarındaki ticari ve sınai işbirliğinin devamı için siyasi diyaloga önem vermekte makro planda hedef belirleyerek politikalarını sürdürmektedirler.
D-8'ler ise TC. 54. Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından ortaya konmuş ve fiiliyata geçirilmiştir. D-8'ler grubu, Türkiye, îran, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Malezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşmaktadır.
D-8'ler zirvesi 14 Haziran 1997'de Cumartesi günü bu ülkelerin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Başbakan Erbakan'ın öncülüğünde İstanbul'da yapılmıştır. (126)SİYASET YILDIZI ERBAKAN'IN HİZMET FARKI

"Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın insiyatifiyle kurulan ve 8 ülkenin üye olduğu global işbirliği forumunun koordinasyonu yapılmıştır. Bu forumun kuruluş aşaması sırasında dört kez yüksek düzeyli memurlar, üç kez dışişler bakanları ve bir kez de devlet başkanları/başbakanlar düzeyinde toplantılar yapılmıştır. D-8'ler, Haziran ayında istanbul'da yapılan zirve toplantısıyla resmen kurulmuştur. Bu toplantıda alınan karar gereği İstanbul'da sekreterya hizmetlerinde kullanılmak üzere bir bina D-8 Genel Sekreterliği için tahsis edilmiş ve ayrıca D-8 faaliyetlerini koordine edecek "Genel Sekreter, 54. Hükümet döneminde atanmıştır." (127)