Arkadaslar, su hükümetimize bakinca, basimiza gelenler icin baska bir izahat aramaya gerek var mi????

 

 An: kesam1923@yahoogroups.com

Von: "Erdem ALTINAY" <erdem_altinay@yahoo.com>

Wed, 17 Dec 2003 01:39:55 -0800 (PST)

                             

A Y D I N L I K     D E R G I S I

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK:  “Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler,

müritler, mensuplar memleketi olamaz”

 

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Kasım 1925’te Kastamonu’da tarikatlarla ilgili

konuşuyor: “Mustafa Kemal Paşa hurafelere dair misallerle tafsilât verdi.

Türbelerden, yalancı evliyalardan bahsederek, ‘Ölülerden istimdat etmek

medeni bir heyeti içtmaiye için indir’ dedi. Sonra tekkelere intikal

ederek aşağıdaki beyanatta bulundu: ‘Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki

Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi

olamaz.” (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, sayfa 217)

 

            “Şeyhlere hayatlarını emniyet eden kitleye,  uygar millet gözüyle bakılabilir mi?”

 

“Birtakım şeyhlerin, dedelerin, seyidlerin, çelebilerin, babaların, dervişlerin arkasında sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, nüshacılara, talih ve hayatlarını emniyet eden insanlardan oluşan bir kitleye, uygar bir millet gözüyle bakılabilir mi? Milletimizin hakiki niteliğini yanlış anlamda gösterebilen ve yüzyıllarca göstermiş olan bu gibi unsurlar ve kurumlar, yeni Türkiye devletinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde devam ettirilmeli miydi?” (Nutuk II, 15-20 Ekim 1927)

 

ABDULLAH GÜL BAŞBAKANLIĞI’NDA KURULAN 58. AKP HÜKÜMETININ PORTRESI

 

Bakanların tarikatları

AKP hükümeti, tarikatlar koalisyonu. Aydınlık, hangi bakanın hangi  tarikata mensup olduğunu araştırdı. 25 bakanın 19’unun tarikat bağlantısını belirledi. Kalan 6 bakan hakkındaki araştırmamız ise sürüyor. Kabinenin yüzde 52’si, Nakşibendi tarikatının

Iskenderpaşa Dergâhı’na mensup. Tayyip Erdoğan da aynı dergâha bağlı. Yüzde 16’sı Nurcu.

 

Abdullah Gül’ün başbakanlığında kurulan 58. AKP Hükümeti, Cumhuriyet tarihinde tarikat etkisinin en ağırlıkta olduğu hükümet özelliği taşıyor. Aydınlık, kabinede yer alan bakanların portresini çıkardı.

 

ABDULLAH GÜL BAŞBAKAN

Abdullah Gül, Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu ekolünden geliyor.  Necip Fazıl, Nakşibendi şeyhi Seyyid Abdülhakim Arvasi’nin dergâhının etkisiyle tarikat-cemaat ilişkilerine katıldı. Gül’ün 1980 sonrasında sıklıkla Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhı şeyhi Esad Coşan’la gizlice görüştüğü de bir diğer önemli bilgi.

Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi’nden mezun. Burslu olarak 2 yıl Londra ve Exter’de kaldı. 1983-91 yılları arasında merkezi Cidde’de olan Islam Kalkınma Bankası’nda (IDB) Iktisat uzmanlığı yaptı. IDB’ye Korkut Özal’ın kartvizitiyle yerleştirildi. Islam Kalkınma Bankası’nın Cidde’deki merkez yönetiminde Korkut Özal, Ali Coşkun ve Nevzat Yalçıntaş’ın bulunduğu belirtiliyor.

 

 

Gül, 2000 yılında, Kayseri Milletvekili Gül, ABD, Israil, Fethullah Gülen ve Tayyip Erdoğan destekli olarak kongrede FP Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

ABD’nin en sevdiği türden “Ilımlı Islamcı”!

Gül’ü yakından tanıyan isimler şöyle konuşuyorlar: “Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa dergâhının lideri Esat Coşan’a bağlı kaldı. Coşan ölmeden önce sık sık Gül’le gizlice görüşüyordu... Zaid Kotku, manevi postu Coşan’a, siyasi postu Erbakan’a bırakmıştı. Coşan, Iskendarpaşa Dergâhı, Nakşilerin en Amerikancı kolu.

 

         ABDÜLKADIR AKSU IÇIŞLERI BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhı’na bağlı. Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi’nden mezun. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde, 1976’da atandığı Malatya Emniyet Müdürlüğü göreviyle birlikte yükselmeye başladı.  Valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinin ardından 1987’de Diyarbakır’dan ANAP Milletvekili oldu. 1989-91 yılları arasında Içişleri Bakanlığı, 1995’te Devlet Bakanlığı yaptı. 1996’da ANAP’tan ayrılarak Refah Partisi’ne geçti.  Son durağı AKP ve yine Içişleri Bakanlığı.

RP ve FP’nin Genel Başkan Yardımcısı olan Abdülkadir Aksu, 80 öncesinde CHP-MSP

koalisyonu döneminde, MSP’li Korkut Özal ve Oğuzhan Asiltürk’ün himayesinde Emniyet teşkilatına alındı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olur olmaz, 3 bin MSP’li ve MHP’li polisi, altı aylık kurstan sonra komiser ve komiser yardımcısı yaptı. Emniyet içindeki tarikatçı kadronun temelleri de böyle atıldı.

 

l990 yılı sonunda, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir defada tam l07 Içişleri kontrolörü kadrosu aldı.

Belediyeleri denetleyen esas birim olan Kontrolörler Kurulu da bu operasyondan sonra Batı güdümlü şeriatçıların eline geçti. Çoğu Açıköğretim Fakültesi mezunu olan bu kontrolörlerin yüzde 80’i tarikatçılar arasından özenle seçilmişti.

Aksu’nun Içişleri Bakanlığı’nda, bakanlığı iki şeyhin yönettiği iddia ediliyordu. Polis atamalarının, Adıyamanlı Şeyh Raşit Erol (Menzil şeyhi) ile Cizreli Şeyh Abdullah’ın isteğine göre yapıldığı iddiaları sürekli dile getirildi. Bu iddialar, 90’lı yıllarda Meclis’te gensoru konusu bile oldu. Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile Müsteşar Vecdi Gönül, Türkiye’de dinci bir devlet düzeninin hâkim olmasını sağlayacak eylemler içinde olmakla suçlandı.

 

MEHMET ALI ŞAHIN BAŞBAKAN YARDIMCISI

Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun. 1995’te milletvekili oldu. Şahin de Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhına yakın.

 

         BEŞIR ATALAY DEVLET BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhına mensup. Kırıkkale Üniversitesi’nde rektör olduğu dönemde, YÖK, Atalay’ı “irticai” kadrolaşmadan dolayı görevden aldı. Atalay’ın Gül’e yakınlığı biliniyor. Doktorasının ardından, iki yıl ziyaretçi öğretim üyesi olarak Michigan Üniversitesi’nde çalıştı. 1992’de tekrar üniversiteye döndü ve aynı yıl yeni kurulan Kırıkkale Üniversitesi’ne kurucu rektör olarak atandı. Abdullah

 

ALI BABACAN DEVLET BAKANI

1967 doğumlu. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1990’da, ABD’nin ünlü

Fullbright bursunu kazanarak bu ülkeye gitti. Northwestern Üniversitesi Kellogg

School’da yükseklisans öğrenimi yaptı. Bursu, Korkut Özal’ın sağladığı belirtiliyor.

Özal’ın “öğrencim” dediği isimlerden. Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa

Dergâhına mensup. AKP yöneticileri, Babacan’ı, “AKP’nin Kemal Derviş’i” olarak

nitelendiriyorlar. Halası Hatice Babacan, 1968’de Ankara Ilahiyet Fakültesi’ne türban takarak girmiş ve türban olaylarının kıvılcımını çakmıştı.

 

VECDI GÖNÜL MILLÎ SAVUNMA BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhına yakın olduğu ileri sürülüyor.

1978’de dönemin Içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk tarafından, Içişleri Bakanlığı’na

Müsteşar olarak alındı. 21 Ocak 1987’deki “Gizli Kırıkkale Toplantısı”nın örgütleyicilerinden. Gönül’ün, Asiltürk tarafından keşfedildikten sonra Nakşibendi

tarikatıyla tanıştığı belirtiliyor.

 

 

ALI COŞKUN SANAYI VE TICARET BAKANI:

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhından. Amerika’nın eski Ankara

Büyükelçisi Morton Abramowitz’e yakınlığıyla biliniyor. Istanbul Üniversitesi’nde işletme ekonomisi mastırı yaptı. Hamburg Wirtschaff Akademisi Şeref Diploması bulunuyor. Ihlas Finans Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı, Türk Suudi Yatırım Holding Başkanlığı, Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyet Kurucu Başkan Vekili, Aydınlar Ocağı Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.  80 sonrasında tarikatlar arası eşgüdümü sağlamak için oluşturulan Birlik Vakfı’nın kurucusu.

 

KEMAL UNAKITAN MALIYE BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhından. Geçen yıl Nakşibendi şeyhi

Mehmet Zait Kotku’nun ölüm yıldönümünde, Fatih Camii’nde hatıralarını anlatmıştı.

Erdoğan’ın para işlerini yönettiği iddia ediliyor. Erdoğan, Istanbul Büyükşehir Belediye

Başkanı iken, Koordinasyon Kurulu’nda ona vekalet ettiğini kendisi açıkladı.

Hakkında 9 ayrı suçlama var.

 

 

RECEP AKDAĞ  SAĞLIK BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhına mensup.

 

BINALI YILDIRIM ULAŞTIRMA BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhından. Eski Istanbul Deniz Otobüsleri (IDO) Yönetim Kurulu Başkanı. 1997’de Ali Müfit Gürtuna döneminde yolsuzluk suçlamalarından dolayı görevden alındı.

 

SAMI GÜÇLÜ TARIM BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhına mensup. Gül’ün yakın arkadaşı.

Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

 

 

HILMI GÜLER ENERJI BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhından. Erdoğan Istanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken, IGDAŞ murahhas üyesiydi. IGDAŞ yolsuzluklarının perde arkasındaki isim olarak değerlendiriliyor. O da Binali Yıldırım gibi Erdoğan’ın belediyedeki “A Takımı”ndan.

 

ZEKI ERGEZEN BAYINDIRLIK BAKANI

Nakşibendi tarikatının Iskenderpaşa Dergâhından.

 

MURAT BAŞESGIOĞLU ÇALIŞMA BAKANI

Hukuk Fakültesi mezunu. 55. hükümette ANAP’tan Içişleri Bakanlığı yaptı.

Gençlik yıllarında MHP’liydi. Kastamonulu Mehmet Feyzi Efendi’den ders aldı.

Said-i Nursi’nin talebelerinden.

 

 

HÜSEYIN ÇELIK KÜLTÜR BAKANI

Nur tarikatının Yeni Asya koluna bağlı. Yine bu grubun vakfı, Med Zehra’nın Başkanı.

 

MEHMET AYDIN DEVLET BAKANI

Nur tarikatının Fethullah Gülen koluna yakın. Gülen’in Onursal Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın düzenlediği Abant Toplantıları’nın bir numaralı yöneticisi. Yine Gülen ve ekibinin örgütlediği “Dinlerarası Diyalog” toplantılarının da örgütleyicilerinden.  Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde Kültür Yayın Dairesi’yle birlikte birçok toplantı düzenledi

 

ERKAN MUMCU MILLÎ EĞITIM BAKANI 1980’lerde “Humeyni”ci, daha sonra

ülkücü olan Mumcu ANAP döneminde Fethullah Gülen’e yakınlaştı.

 

ABDÜLLATIF ŞENER BAŞBAKAN YARDIMCISI

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.  Gençliğinde “Humeyni”ci olduğu ileri sürülüyor. Abdullah Gül’le aynı yıl, yani 1991 seçimlerinde Sivas milletvekili oldu. Millî Görüş çevresine yakın isimler Şener’in, MIT içindeki bir klikle yakın ilişki içinde olduğunu iddia ediyorlar.

 

CEMIL ÇIÇEK ADALET BAKANI

Yozgat Belediye Başkanlığı’yla siyasete başladı ve ANAP Kurucu Üyesi oldu. 1980 öncesinde Yeniden Millî Mücadeleciler olarak   Özal’ın bakanları arasında dinci siyaset açısından ilk akla gelen örnek de Çiçek.