HOROSKOP ve EVLERİ

Astroloji'de birbirine eşit, herbiri belirli yıldız kümesini taşıyan oniki tane BURÇ bulunmaktadır. Her Burç 30 º lik bir parça oluşturur. Günümüzde bu yıldız kümelerine Zodyak Burçları  denilmektedir. Tüm Zodyak kuşağının temsili  olarak  gösterildiği daireden  oluşan grafiksel düzene HOROSKOP denilir. Horoskop 'ta oluşturulan  her  dilim hayatımızda  ayrı bir anlam taşır ve bu dilimlere EV denir. Dairenin bütünü 360º lik , 12 parçaya  bölünmüş her parça , bir  burcu temsil eder ve "0º den başlayarak KOÇ burcundan başlar  BALIK  burcunda sona  erer. Horoskop' ta yerleştirilen evlerin numaralanması  saat yelkovanının  ters  istikametindedir. 1..,4..,7..,10.ci  evler "Köşe  Evleri" dir ve burada bulunan  gezegenler  kişilik oluşumunda  etkilidir.. 2..,5..,8..,11.ci  evler " ikincil Evler " dir ve köşe evlerinden sonra gelirler kişilerin yaşamlarındaki  safhaların  nasıl   olacağını gösterirler..3..,6..,9..,12..ci evler ise " Üçüncül  Evler " olarak  tanımlanmış olup  kişinin  zihnini etkiliyen oluşumları  ve dış etkilere bağlı  özellikleri  gösterirler ve buraya yerleşmiş  gezegenler ise kişinin eylem meylini  ve  uyum yeteneğini belirlerler..

1.Evden 6.EV e kadar olan evler "Kişinin kendi gelişimi ve ifade edişini"   7.EV den 12. EV e kadar olan kısım ise "Kişinin Başkalarıyla olan ilişkilerini, ilgilerini  ve öğrenimlerini, başkaları ile işbirliklerini ve kendi dışındaki insanları nasıl zorladığıyla ,motive ettiğini belirler.. 

Kısaca   horoskop'taki  evler    ve yöneticileri  şöyledir;

Horoskop.jpg (66551 Byte)

 

1.ciEv 
Horoskop  Konumu Köşe Ev
Burcu Koç ,Yönetici gezegeni  Mars
Niteliği  Öncü
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin 1.ci  evde  bulunmaları  güçlü  kişilik  oluşması  ve  açığa  çıkışlarını  gösterir. BENLİK veya KİŞİSEL GÖRÜNÜM evi olarak  bilinir, yükselen burçla başlar.
Kişilik  İnsanın fiziksel görünüşü, hareket ve mimikleri dış etkenlere uyumları ve tepkilerini, imajı  açıklar.  

2.ciEv
Horoskop  Konumu İkincil Ev
Burcu Boğa ,Yönetici gezegeni  Venüs
Niteliği  Değişmez ( maddesel nitelikler )
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin 2.ci evde bulunması kişinin  maddiyata ve dolayısı  ile para ya  düşkünlüğünü  gösterir.
Kişilik  Para, sahib olunacak mal, mülk, iş  hayatını,  ticari yeteneği,  kazanç ve  kayıpları gösterir.

3.cüEv
Horoskop  Konumu Üçüncül Ev
Burcu İkizler , Yönetici gezegeni Merkür
Niteliği  Değişken ( adaptasyon )
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin  3.cü evde  bulunması  kişinin   evinle ilgili  konulardaki  yoğunluğunu  gösterir.
Kişilik  Aile, kardeş ilişkilerini, iletişim, yakın  çevre ilişkilerini,  düşüncelerini,  kısa yolculukları  kısa süreli  planları   gösterir.

4.cüEv 
Horoskop  Konumu Köşe Ev
Burcu Yengeç , Yönetici gezegeni Ay
Niteliği  Öncü
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin 4.cü evde bulunması  kişinin  evine, dost ve  akrabalarına  yakınlığını , yaşayacağı  yeri  gösterir.
Kişilik  Kişinin doğumunu , Aile ve toplum yaşamını, anne ve  baba ile ilişkilerini,  yaşam  sonunun  nasıl  geçeceğini, kişisel  bağlılıkları  gösterir.

5.ciEv 
Horoskop  Konumu İkincil Ev
Burcu Aslan , Yönetici gezegeni Güneş
Niteliği  Değişmez
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin  5.ci  evde  bulunması  çocukları , kişinin yaratılıcığını ,serüvenciliğini  gösterir.
Kişilik  İrade gücünü ,  kararlılığını , şansını  ve çocukları , sanat uğraşılarını  gösterir.

6.cıEv 
Horoskop  Konumu Üçüncül Ev
Burcu Başak , Yönetici gezegeni Merkür
Niteliği  Değişken ( adaptasyon )
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin  6. cı evde bulunması  hastalıkları, beden  ve ruh  sağlığını, beslenme  giyim  kuşamı  gösterir.
Kişilik  Kişisel gayretleri, işi, günlük yaşantıyı , fiziksel  ve ruhsal sağlığı, kafayı  kullanma  becerisini  gösterir.

7.ciEv 
Horoskop  Konumu Köşe Ev
Burcu Terazi , Yönetici gezegeni Venüs
Niteliği  Öncü
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin 7.ci  evde  bulunması evlilikleri,  yakın dostlukları, ticareti, seçeceği eşi  gösterir.
Kişilik  Ortaklıkları , yasal  meseleleri , fikir  hareketlerini, sözleşmeleri, sevgiyi, evliliği, seçilecek eş  tipini, toplum  yaşamını gösterir.

8.ciEv 
Horoskop  Konumu İkincil Ev
Burcu Akrep , Yönetici gezegeni Mars-Plüton
Niteliği  Değişmez
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin  8. ci  evde  bulunması  ölümü , miras veya  evlilikten  gelen  paraları, doğa  üstü  uğraşları  gösterir.
Kişilik  Ölümü ve yeniden doğuşu, kehanet, büyü gibi çalışmaları  gösterir.

9.cuEv 
Horoskop  Konumu Üçüncül Ev
Burcu Yay , Yönetici gezegeni  Jüpiter
Niteliği  Değişken ( adaptasyon )
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin 9. cu evde bulunması uzun yolculukları, yabancı  ülke  ilişkilerini, din ve felsefe  görüşlerini, eğitimi gösterir.
Kişilik  Uzun yolculukları, Din, Felsefe  ve yüksek  eğitimini,  kanuni  işlerini,  düşlerini  gösterir.

10.cuEv 
Horoskop  Konumu Köşe Ev
Burcu Oğlak , Yönetici gezegeni  Satürn
Niteliği  Öncü
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin 10. cu  evde bulunması  meslek  hayatını ve yükselmesini, idareciliğini, ününü, sorumlulukları  gösterir.
Kişilik  Sosyal yaşantıyı , kişinin toplumdaki yerini, yaşamda  iniş  ve  çıkışları  gösterir.

11.ciEv 
Horoskop  Konumu İkincil Ev
Burcu Kova , Yönetici gezegeni  Üranüs
Niteliği  Değişmez
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin 11.ci evde bulunması  dostlukları, umutları, sevgiyi ve akılı  gösterir.
Kişilik  İlimi ,buluşları , çevreyle ilişkileri , sosyal ve politik çalışmaları , arzu ve dilekleri  gösterir.

12.ciEv 
Horoskop  Konumu Üçüncül Ev
Burcu Balık , Yönetici gezegeni Neptün
Niteliği  Değişken ( adaptasyon )
Gezegenin  Etkileri  Gezegenlerin 12.ci evde bulunması krizleri,  gizliliği, hayalleri, kısıtlamaları  gösterir.
Kişilik  Kişinin ruhsal yapısını, manevi alandaki kapasitesini, saklı güçleri, gizliliği, güçlükleri, başarısısızlıkları, gizli  düşmanları, beklenilmiyen  olayları, alışkanlıkları  gösterir

  

 

Köşemiz

Zaman fırsattır, ganimettir. Kişi sıhhatini ve boş vaktini kendine ganimet bilmelidir. Bu sebeple ömrünü faydasız işlerle harcamamalıdır."

 
 

Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez

 

ANA SAYFA